Det finnes ca 780 apotek i Norge, 31 av dem er offentlige sykehusapotek mens resten er private. Tre store kjeder eier de fleste av apotekene – Apotek 1, Vitusapotek og Boots. De resterende apotekene er eiet av apotekere. Mange av disse frittstående apotekene er dessuten med i innkjøpssamabeidet "Ditt apotek"

Apotek finnes i de aller fleste tettsteder over hele landet, og det åpnes fortsatt nye apotek.

Det er rundt 4000 apotekteknikere i Norge i dag. I apotek jobber også farmasøyter og i en viss grad sykepleiere og flere andre yrkesgrupper.

Apotekenes drift reguleres av apotekloven og legemiddelloven.
Legemiddelverket fører tilsynet med apotek- og legemiddelbransjen.

Apotekforeningen har mer info om apotekbransjen.