I modul 1 vil studenten få basiskunnskaper i utvalgte områder innen fysiologi og sykdomslære og få forståelse for effekt av legemidler generelt.

I modul 2 vil studenten tilegne seg fordypningskunnskaper i to terapiområder de ofte møter i skranken (fordøyelse, hud og hår), tilegne seg teoretiske kunnskaper i kommunikasjon og opparbeide kommunikasjonsferdigheter gjennom praktisk kommunikasjonstrening med eksempler fra de to terapiområdene.

I modul 3 vil studenten tilegne seg fordypningskunnskaper i fysiologi, sykdomslære og legemiddellære om sansene, det endokrine systemet, skjelettet og musklene, temperaturreguleringen, og forplantningen og seksualfysiologien. Man vil også tilegne seg teoretiske kunnskaper om bivirkninger, interaksjoner og forgiftninger, opparbeide ferdigheter i å bruke kunnskapen om bivirkninger, interaksjoner og forgiftninger i kundesituasjoner på apoteket og opparbeide ferdigheter i å bruke tilgjengelig litteratur til å løse praktiske faglige utfordringerI tillegg vil studenten også opparbeide ferdigheter i å involvere kolleger på apoteket i diskusjoner om faglige råd vedrørende bivirkninger, interaksjoner og forgiftninger i kundebehandlingen.

Studiene er lagt opp som deltidsstudier, og man kan selv velge når man ønsker å ta de ulike modulene. Mer om etter- og videreutdanningen kan du lese her.