Beskrivelse av programfagene
Helsefremmende arbeid
Programfaget handler om hvordan kunder kan veiledes til selv å forebygge og behandle plager og sykdommer. Sentralt i programfaget er legemiddelkunnskap som grunnlag for informasjon om riktig legemiddelbruk. I programfaget inngår også opplæring i tekniske hjelpemidler til legemiddelbehandling, ernæringstilskudd, naturlegemidler, naturmidler og hudpleieprodukter.

Kommunikasjon og samhandling
Programfaget handler om individuelt tilpasset informasjon og veiledning. Sentralt i programfaget er kommunikasjonsteknikker for rasjonell samhandling med apotekkunder og andre samarbeidspartnere. Programfaget handler videre om hvordan gode salgsprosesser kan tilrettelegges i tråd med apotekbransjens etiske rammer. Service i et helsefremmende og økonomisk perspektiv inngår også i programfaget.

Yrkesutøvelse
Programfaget handler om apotekets vareflyt fra produsent til kunde. Det omfatter legemiddelframstilling, logistikk og teknisk håndtering av legemidler og andre varer. I programfaget inngår håndtering av apotekenes IT-systemer, prinsipper for kvalitets- og internkontroll og relevant regelverk som regulerer yrkesutøvelsen.