Andre aktuelle stillinger for apotekteknikere:

  • Legemiddelkonsulent
  • Salgs-/markedsføringskonsulent
  • Produksjonstekniker
  • IKT-ansvarlig
  • Laborant
  • Opplæringsansvarlig


  • Etter- og videreutdanning:

    Apokus tilbyr opplæringsprogrammer for alle apotek og gjennomfører utviklingsprosjekter av interesse for hele bransjen.